Photos | Simeon vs. DeSoto (Texas)

Mike Krzyzewski
Duke coach Mike Krzyzewski attending Simeon's game against DeSoto. Nuccio DiNuzzo, Chicago Tribune
Loading