Kim Thayil

Kim Thayil of Soundgarden
Diana Guay / CTnow
Copyright © 2017, Los Angeles Times
79°