Meghann Shaughnessy

Tamarine Tanasugarn
Meghann Shaughnessy celebrates her win over Tamarine Tanasugarn. JOHN WOIKE
Loading