Ravi Shankar

Sitarist Ravi Shankar dies at 92
Copyright © 2016, Los Angeles Times
53°