Sports Now
Josh Hamilton officially traded by Angels to Texas Rangers
Sports

Elton Brand, Mehmet Okur

Elton Brand tries to drive around Jazz center Mehmet Okur. DouglasC. Pizac / AP
Loading