Los Angeles Times

Aurora Borealis

AP Photo/NASA via Twitpic, Douglas Wheelock
70°