Movie exec Ashok Amritraj sells tennis court estate