Perez Hilton celebrates his 31st birthday

Copyright © 2016, Los Angeles Times
49°