Advertisement

Videos: How voting works in Los Angeles County (in 14 languages)

Share
1

Mail-in ballots, registration deadlines, voting centers — we’ve got you covered in English, Spanish, Chinese (Mandarin), Korean, Farsi, Armenian, Chinese (Cantonese), Tagalog, Vietnamese, Hindi, Japanese, Thai, Russian and Khmer.

How do you vote by mail? What issues are on the local ballot in Los Angeles County? Follow the latest news on the presidential race. Get information you need on the upcoming election.

2

English

Mail-in ballots, registration deadlines, voting centers — we’ve got you covered with the basics of voting in the Nov. 3 election.

Advertisement
3

Spanish

Voto por correo, fechas límite de registro, centros de votación... te informamos los temas básicos de la votación para las elecciones del 3 de noviembre.

4

Chinese (Mandarin)

邮寄选票、登记截止日期、新的投票中心-- 我们提供11月3日大选您所需要的投票资讯。

5

Korean

우편투표, 유권자 등록 마감일, 투표 센터 - 11월 3일 선거에 참여하는 방법을 알려드립니다

6

Farsi

برگه رای گیری پستی، آخرین مهلت ثبت نام، مراکز رای گیری - ما تمامی اصول رأی دادن در ۳ نوامبر را برای شما تدارک دیده ایم

7

Armenian

Փոստային քվեաթերթիկներ, գրանցման վերջնաժամկետներ, քվեարկության կենտրոններ. բոլոր անհրաժեշտ հիմունքները նոյեմբերի 3-ի ընտրություններում քվեարկելու համար

Advertisement
8

Chinese (Cantonese)

郵寄選票、登記截止日期、新的投票中心-- 我們提供11月3日大選您所需要的投票資訊。

9

Tagalog

Balota na mail-in, mga deadline sa pagpaparehistro, mga sentro ng botohan - alamin ang mga pangunahing kaalaman sa pagboto para sa halalan sa darating na ika-tatlo ng Nobyembre.

10

Vietnamese

Phiếu bầu qua thư, thời hạn ghi danh, trung tâm bỏ phiếu - chúng tôi cung cấp cho bạn một số thông tin căn bản bầu cử ngày 3 tháng 11.

11

Hindi

मेल के मतपत्र, रेजिस्ट्रेशन की समय सीमा, वोट सेंटर -- 3 नवंबर के इलेक्षन के लिये हमने आपके लिए मतदान की जानकारी एकत्र कर ली है

12

Japanese

郵便投票、登録期限、投票センターなど投票に関する基礎情報

Advertisement
13

Thai

เลือกตั้งทางไปรษณีย์, วันสุดท้ายในการลงทะเบียนเลือกตั้ง, ศูนย์เลือกตั้ง - เรามีข้อมูลให้คุณเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของการเลือกตั้งในวันที่ 3 พฤศจิกายน

14

Russian

избирательные бюллетени по почте, сроки, Пункты голосования – вот подробности о выбораx

15

Khmer

សន្លឹកឆ្នោតដែលផ្ញើជូនតាមសំបុត្រ កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ មណ្ឌលបោះឆ្នោត យើងនិងផ្តល់មតិយោបល់របៀបបោះឆ្នោតនៅក្នុងថ្ងៃទី 3 ខែវិច្ឆិកា។

Advertisement