Advertisement

Paano bumoto sa Los Angeles | Halalan 2020 (in Tagalog: How to vote in L.A.)

Balota na mail-in, mga deadline sa pagpaparehistro, mga sentro ng botohan - alamin ang mga pangunahing kaalaman sa pagboto para sa halalan sa darating na ika-tatlo ng Nobyembre.

Share via

Advertisement