Advertisement

Ինչպես քվեարկել Լոս Անջելեսում, 2020 (in Armenian: How to vote in L.A.)

Փոստային քվեաթերթիկներ, գրանցման վերջնաժամկետներ, քվեարկության կենտրոններ. բոլոր անհրաժեշտ հիմունքները նոյեմբերի 3-ի ընտրություններում քվեարկելու համար

Share

Advertisement