Advertisement

Kofu Kai club practices the tradition of bonsai

Advertisement
Advertisement